Anmeld skade

Hvis du kommer til skade, kan du få hjælp gennem din pensionsordning hos PensionsGruppen.

Din dækningsoversigt fortæller dig, præcist hvilke skader din forsikring dækker.

Gør brug af din forsikring:

Forsikring


Forsikring ved tab af erhvervsevne, kritisk sygdom og død.

Brug din sundhedsforsikring.


Du kan få hjælp af vores sygeplejersker på linjen - kontakt os på 7010 0117.